Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hver anden hiv-smittede kunne være fundet tidligere

24.11.2015 | Hiv-Danmark nyheder

Dorthe Raben har sammen med en række kolleger udgivet et studie, der viser, at sundhedspersonalet rundt om i Europa kunne være bedre til at tilbyde en hiv-test. Hen ved hvert andet tilfælde af hiv kunne diagnosticeres tidligere, og derved medføre mindre risiko for yderligere udvikling af sygdom for den enkelte.

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Det er CHIP, som i samarbejde med en række hospitalsafdelinger rundt om i Europa, har undersøgt, hvor ofte der tilbydes en hiv-test for personer med sygdomme, hvor der erfaringsmæssigt er en høj forekomst af hiv. Studiet offentliggøres  op til hiv test ugen i slutningen af november, hvor der opfordres til øget opmærksom på at tilbyde hiv-test til relevante grupper rundt om i sundhedsvæsenet. VI&HIV har interviewet Dorthe Raben.

Hvorfor er studiet vigtigt?
- Undersøgelsen er vigtig, fordi den giver os et indblik i, i hvor stor udstrækning patienter med en relevant bekymring for hiv tilbydes en hiv-test.
- Vi sidder nok ofte med opfattelsen om, at folk bør lade sig hiv-teste, men dette studie viser, at der stadig er væsentlige barrierer i sundhedssystemet, som gør det vanskeligt for folk at blive testet. Folk, der får stillet en diagnose, tænker måske ikke selv på hiv, eller de kan have svært ved at udtrykke et ønske om en hiv-test i den sammenhæng, og derfor kan det være vigtigt, at sundhedspersonalet tager teten og tilbyder en hiv-test.

Betyder det noget, at sundhedspersonalet opfordrer til en hiv-test?
- Erfaringerne fra både gravide og andre patienter, som har været omfattet af en hiv-screening viser, at langt de fleste takker ja til en test, hvis de får den tilbudt. Det, der er interessant, er, at der blandt de diagnoser, som vi undersøgte (tuberkulose, visse leversygdomme (C og B), kræft i endetarm og i livmoder samt svamp i svælg) findes en højere forekomst af hiv. Man kalder dem derfor også for indikator-sygdomme.
- Derfor bør sundhedspersonale ved netop denne gruppe af indikator-sygdomme være ekstra opmærksom på, om personen er blevet udredt i forhold til hiv. Det generelle billede fra vores undersøgelse viser, at når man efterfølgende går journalerne igennem, så er kun hver anden ved diagnosetidspunktet for indikatorsygdomme blevet tilbudt en hiv-test. Især i Nordeuropa er tallet lavere, og derved risikerer man, at hiv-smittede i kontakt med sundhedsvæsenet går i længere tid med efterfølgende længere behandlingsforløb, før hiv-diagnosen bliver stillet. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det kan vi gøre noget ved.

Gruppen bag projektet arbejder nu videre med resultaterne for at fastlægge en strategi for det videre arbejde. Læs mere om hiv-test ugen her.

Artiklen:
Raben D, Mocroft A, Rayment M, Mitsura VM, Hadziosmanovic V, Sthoeger ZM, et al. (2015) Auditing HIV Testing Rates across Europe: Results from the HIDES 2 Study. PLoS ONE 10(11): e0140845. doi:10.1371/journal.pone.0140845