Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Informationsdag i København

31.05.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Hvidovre Hospital og Rigshospitalet bød på en informationsrig og hyggelig dag for hiv-positive kvinder i Hovedstadsområdet. VI&HIV var inviteret til at rapportere fra mødet.

DGI-Byen dannede den gode ramme om det årlige møde torsdag den 18. maj 2017 for hiv-positive kvinder i Hovedstadsområdet. 65 kvinder havde på forhånd tilmeldt sig. Foruden den faglige opdatering giver arrangementet alle lejlighed for at hilse på gamle og nyere venner og bekendte. - Dette år deltog også enkelte mandlige partnere sammen en enkelt mandlig oplægsholder foruden undertegnede rapporter, og vi støtter således op om vigtigheden af at holde dette arrangement.

Læge Anne-Mette Lebech fra Hvidovre Hospital bød alle velkommen. Det er syvende gang, at arrangementet kunne afholdes. Det er en blanding af tidligere deltagere og nye, som kommer til et sådanne møde.

Læge Terese Katzenstein fra Rigshospitalet gav en opdatering på hiv. Når behandlingen er så effektiv i dag, og der på globalt plan kommer stadig flere i behandling, betyder det, at færre bliver smittet. Man skønner, at der på verdensplan er omkring 36 mio. mennesker, der lever med hiv. I 2015 blev anslået 2,1 mio. smittet, og 1,1 mio. døde. Derfor udgør hiv stadig et sundhedsproblem på globalt plan.

Siden år 2000 er antallet af formodet nye tilfælde faldet fra anslået 3,2 mio. årligt til anslået 2,1 mio. Med FN-målsætningen om at få stadig flere i behandling håber man, at nye tilfælde kan falde til under ½ mio. i 2020 og under 200.000 nye tilfælde i 2030. – I Danmark modsat på verdensplan udgør kvinder en mindre del af antallet af nye hiv-tilfælde. Knap 39 nye tilfælde af hiv blev fundet hos kvinder i 2016 herhjemme.

Behandling og den generelle sundhed
På forskellige konferencer bliver der for tiden omtalt resultater af to-stofsbehandlinger, som viser, at de er lige så gode som de konventionelle tre-stofsbehandlinger, der normalt indgår i kombinationsbehandlingen. Det halter dog stadig med at få kvinder med i forskellige studier. I de fleste studier er det mænd, som deltager, primært fordi mange kvinder i alderen 20-40 ikke kan optages, fordi de er i den fødedygtige alder. I ARIA-studiet, som kun er for kvinder, er det dog lykkedes at inkludere 500 kvinder i studiet.

Spørgsmålet om fertilitet har længe interesseret forskerne. Et dansk studie har foreslået, at det er sværere for hiv-positive kvinder, fordi mængden af et særligt hormon, som er en markør for fertilitet, var mærkbart lavere blandt de hiv-positive kvinder modsat hiv-negative kvinder, som blev fulgt i undersøgelsen.

Knogleskørhed er også blevet undersøgt. Selv om over 90% af deltagerne sagde, at de følte sig ved godt helbred, så kunne man alligevel se en øget risiko for knogleskørhed blandt hiv-positive. Her hjælper det dog, at have lidt på sidebenene.

På det seneste er forebyggelse kommet mere i fokus. Behandling af hiv-negative med forebyggende hiv-behandling har rykket nogle af diskussionerne om, hvordan vi kan arbejde på at nedbringe antallet af nye tilfælde. – Resultaterne af START om de gavnlige effekt for den enkelte hiv-positive ved hurtig påbegyndt behandling har overhalet spørgsmålet om en strategi om behandling som smitte-forebyggelse (TasP) inden om på vej mod smittefrit hiv blandt de velbehandlede hiv-positive.

At rejse er at leve
Læge Kim David reklamerede for hivtravel.org, hvor man kan orientere sig om de forskellige forhold omkring hiv-positives rejser og ophold til forskellige lande. Tidligere var der problemer med populære rejsemål, men i dag er kendskabet til velbehandledes gode helbred blevet mere udbredt. Derfor er der stadig færre lande, som har indrejse- og opholdsrestriktioner.

Det er stadig en god ide, at man har styr på, om man har en rejseforsikring, der dækker, ligesom et pillepas er nødvendig for at kunne medbringe sin medicin med på rejse. Her er det en god ide, at huske både at have medicin i håndbagage og i kufferten.

Vender man blikket hen på risici ved ophold i udlandet, så er det stadig traditionelle ting som f.eks. trafikuheld, der overvejende fylder i statistikken. Ligeledes gælder opmærksomhed på den gode hygiejne, som en god forskrift for alle rejsende uanset hiv-status.

Det generelt mere velfungerende immunforsvar betyder, at der ikke er nogen restriktioner i forhold til rejsevaccinerne. En anden god profylakse, malariamedicin, er også blevet mere tilgængelig for de rejsende, fordi de er blevet meget billigere, efter at patentet er udløbet.

At stille sig frem
Melissa Kruse viste et videoklip, som hun har lavet sammen med AIDS-Fondet i 2016. Hun stillede sig frem som hiv-positiv og bad om at få et kys. Hun gjorde det for at skabe opmærksomhed om sagen og afmystificere hiv, for at kunne tale for alle dem, som ikke har samme mod og støtte til at kunne stille sig frem. Hendes oplæg høstede stor ros blandt deltagerne.

Det gode kontrolbesøg
Sygeplejerskerne Lene Rosenørn og Sussie Jørgensen holdt et oplæg om, hvordan man kan forberede sig godt til kontrolbesøget. Kontrollen er et samspil mellem lægen, sygeplejersken og patienten. Fagpersonerne medbringer behandlingshistorikken, viden om behandling, prøvesvar og anden viden samt økonomisk indsigt, hvor patienten har nyt om symptomer, status på effekt, hverdagsperspektiver, umiddelbar fremtid og personlige omkostninger.

Der er 15 min hos lægen, og der er så efterfølgende noget tid hos sygeplejersken, hvor man kan samle op. Det er ikke altid, at samtale derfor kan nå omkring det, som kunne være væsentligt. Derfor kan det være en god ide, at skrive et par stikord ned, så man er lidt forberedt til kontrollen. Forberedelse kan handle om at bemærke symptomer, gener ved behandling, sociale og arbejdsmæssige forhold, overvejelser om behov, eksistentielle overvejelser og praktiske spørgsmål.

Efter de sidste oplæg blev vi sat i grupper for at dele erfaringer om hiv. Snakken gik livligt rundt om bordene.