Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv/aids-konference i Paris

24.07.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Åbningen.

Åbningen af konferencen forløb næsten som forventet. Først velkomsttaler af præsidenten for International Aids Society Linda-Gail Bekker og repræsentanten for den lokale samarbejdspartner Jean-Francois Delfraissy. De fik næsten afsluttet deres taler; men så afbrød en gruppe hiv-aktivister fra 'Act-UP'. De overtog mikrofonen og udtrykte stor utilfredshed med de nedskæringer på hiv/aids-området, som vi i øjeblikket er vidne til både på nationalt som internationalt plan.

Herefter fik den franske sundhedsminister ordet.  Næppe var hun begyndt sin tale, før aktivisterne igen kom på banen med høje råb som 'Shame on Macron', 'Shame on Macron' og 'Where is Macron?'  'Where is Macron?' De var særdeles utilfredse med, at præsidenten ikke selv var til stede. De mente, det var udtryk for, at den franske regering hermed viste sin nedprioritering af hiv/aids-området.

Resten af åbningen foregik i nogenlunde ro og orden.

Lidt om hepatitis C

Medicinalfirmaet MSD har på konferencen afholdt et møde om hepatitis C og mulighederne for helt at udrydde denne variant af smitsom leverbetændelse. 

Forskerne gennemgik på mødet de to grupper, som er i særlig risiko for at blive smittet med hiv. Det drejser sig om stofbrugere (som bruger nåle) og mænd der har sex med mænd. Grunden til, at netop disse to grupper er i særlig risiko, skyldes, at smitten overføres ved blodkontakt. Stofbrugerne ved deling af samme kanyle, mændene

ved rå, hård og usikker analsex. 

Forskerne var samstemmende enige om, at det var muligt helt at udrydde hepatitis C ved at bruge samme strategi som i forhold til hiv: 

'behandling er forebyggelse', hvilket vil sige, at behandling af hepatitis C skal påbegyndes umiddelbart efter diagnosen er stillet og ikke først, når infektionen er fremskredet og kritisk. Kun på den måde kan smitten bremses og hepatitis C i løbet af nogle år helt udryddes.

Heldigvis er behandlingen nu hurtig og effektiv, hvilket er en stor fordel, da der endnu ikke findes en vaccine mod hepatitis C, sådan som der f.eks. gør mod hepatitis A og B.

Bent