Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Titel: Livskvalitet i behandlingen af hiv


Startdato: 17. august
Starttid: 18:30

Beskrivelse: 

Livskvalitet i behandlingen af hiv
– Alle har ret til et godt liv

Debatarrangement
Torsdag den 17. august 2017
Kl. 18:30-19:15
Pride Square, Københavns Rådhusplads

Det er næsten 70 år siden FN formulerede den positive definition på sundhed. Sundhed er altså ikke kun spørgsmålet om fravær af sygdom og lidelse men også tilstedeværelsen af fysisk, mental og socialt velvære.

Fremskridt i hiv-behandlingen har på 20 år rykket perspektivet fra et spørgsmål om overlevelse til et spørgsmål om at leve godt med en kronisk sygdom. Vi skal derfor tænke sundhed i et bredere perspektiv og inddrage flere aspekter af livskvalitet.

 

Hvordan kan vi sætte livskvalitet på en formel i sundhedsvæsenet, som sikrer en god ensartet kvalitet i behandling med fokus på lighed i sundhed men som også giver plads til en mere helhedsorienteret tilgang hos den enkelte patient?