Den 21. april 2018 afholdt Hiv-Danmark årsmøde i Aarshus, se program m.m.

Forslag
Følgende forslag er modtaget forud for årsmødet og siden lagt op på hjemmesiden den 6. april 2018:

Kandidater

Andet materiale

Efter årsmødet