Vi har noget at fejre
Der er sket store fremskridt, siden kombina­tionsbehandlingen af hiv blev introduceret i 1996. Behandlingen forlængede og forbedrede overlevelsen markant, og omkring 2008 var viden så god, at nogle læger så småt turde tale om smittefrit hiv. Behandling var nu (også) blevet til effektiv forebyggelse!
I 2017 tilsluttede Hiv-Danmark sig er­­klæ­rin­gen www.preventionaccess.org/consensus om, at risikoen for smitte fra en hiv-­positiv med u­­­målelig virus er ubetydelig til ikke-eksisterende.

Danmark
Danmark er blandt et af de vesteuropæiske lande, som allerede ligger foran FNs behandlingsmål for hiv for 2020, også kaldet 90-90-90: 90% med hiv skønnes at være diagnosticeret, hvoraf 90% er i behandling, og 90% heraf har opnået umåleligt virus og er velbehandlede.
Det betyder, at langt de fleste hiv-positive herhjemme har en god livsprognose, og at de ikke længere kan smitte med hiv.
Hvis der er noget sted, hvor budskabet om smittefrit hiv skal ud, må det derfor være et sted som Danmark. Budskabet minder os om den succes, vi har opnået, og om det potentiale, der er i at kende til sin hiv-status. Smittefrit hiv må være den løftestang, som kan berolige personer, som tror sig smittet med hiv, men som af forskellige årsager endnu ikke har ladet sig teste.

Arbejdet foran os
Når man spørger hiv-positive om deres levekår, så fortæller godt halvdelen, at de enten selv holder afstand eller oplever, at andre holder afstand til dem (Hiv og levekår, 2016).
Ydermere beretter mange velbehandlede stadig, at de bekymrer sig i forhold til at smitte ved sex. Antallet af bekymrede er heldigvis faldet i forhold til en tidligere undersøgelse, men bekymringen er desværre ikke forsvundet med det gode budskab om smittefrit hiv.
Der er fortsat nogle sociale bivirkninger ved hiv, som vi skal arbejde med: Når hiv-positive mødes af fordomme hos f.eks. tandlægen eller øjenlægen, så må personalet i sundhedssektoren blive bedre oplyst.
Når velbehandlede hiv-positive føler sig smitsomme, så må de klædes bedre på og få hjælp og mere viden til at leve et godt liv med hiv.

Materiale
Her på siden kan du foreløbigt finde noget af vores informationsmateriale, vi har lavet om smittefrit hiv. Vi planlægger en ny hjemmeside, hvor du kan finde forskellige temaer, som knytter til viden om smittefrit hiv.

O=O pjecen
Viden om hiv (side 20)